PONOSOM OZARI SVOJE LICE, UČIŠ U NAJBOLJOJ ŠKOLI SA SAVICE