Jure Kaštelan

Jure Kaštelan rodio se 18. Prosinca 1919. u Zakučcu kraj Omiša, na rijeci Cetini, između vrletnih masiva Mosora i Biokova. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a od 1938. studirao je jezike i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1940. objavljuje u vlastitoj nakladi, s ilustracijama Ede Murtića, svoju prvu zbirku "Crveni konj". U Drugom svjetskom ratu sudjeluje u obrani domovine kao pristaša lijevih snaga. Poslije rata nastavlja prekinuti studij te obavlja niz uredničkih i književničkih dužnosti. Doktorirao je 1955. disertacijom o lirici A. G. Matoša. Od 1949. radi isprva kao asistent, zatim kao docent pa profesor teorije književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nekoliko je godina boravio u Parizu, gdje je na Sorbonnei bio lektor hrvatskog jezika. Na Odsjeku za kroatistiku dugi je niz godina bio predstojnik Katedre za teoriju književnosti. Umirovljen 1980., postao je redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Smrt ga je zatekla na mjestu ravnatelja Instituta za književnost i teatrologiju HAZU.

Kao što je iz ovoga kratkog nacrta razvidno, Jure Kaštelan bio je osoba koja je u sebi sjedinjavala umjetnika riječi, sveučilišnog profesora i marljiva javnog djelatnika. Temeljna oznaka njegova pjesništva mogla bi glasiti: poeta doctus, učeni pjesnik. Umro je shrvan neizlječivom bolešću u Zagrebu 24. veljače 1990., u osvit stvaranja hrvatske države, koju je željno očekivao.