Ravnatelj:
Krešimir Supanc


Administrativno osoblje

Tajnica:
Jasna Iveković-Obradović

Računovodstvo:
Ankica Mandić


Pedagoška služba

Pedagoginja:
Zdravka Ciglenečki

Psihologinja:
Elena Boljkovac


Knjižnica

Knjižničarka:
Suzana Plevnik


KAŠTELANOVA, EKO, NA TRNJU NAJVEĆA, ŠKOLA STARA POLA STOLJEĆA