AKO U NJOJ KATKAD I ZIJEVAŠ, TO NIJE LOŠE KAD U ZBORU PJEVAŠ