Etičkim kodeksom propisuje se skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i ponašanju u školi i školskom okruženju moraju pridržavati neposredni nositelji odgojno obrazovne djetalnosti škole.

Priloženi dokumenti:
Eticki kodeks 2016.docx